RIA Stanteks OÜ omab vajalikke seadmeid ning tehnilisi oskusi puursadulate ja puurventiilide vee- ja kaugkütte magistraaltorustikke surve all puurimiseks. Puurimine võimaldab kõrvaldada vee- ja küttekatkestusi.