Meie firma pakub järgmised, seotud välistrasside ehitamisega, tööd, mis olla kasulikuks kui korteriühistutele, suurematele ettevõttetele, nii ka eramaja omanikele Tallinnas ja väljas pool.

  • Välistrasside projekteerimine;
  • Vee-, olmekanalisatsiooni-, sadeveekanalisatsiooni- ja drenaazitrasside ehitus;
  • Kanalisatsiooni kaevude montaaz, remont ja vahetamine;
  • Vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktide ehitus koos võrkude omanikule üleandmisega;
  • Veemagistraaltorustikke sisse puurimine surve all;
  • Maakraanide, ventiilide, hüdrantide ja erinevate sõlmede paigaldamine ja likvideerimine;
  • Pumplate, septikute, õli- ja liivapüüdurite montaaz;
  • Välistrasside avariide kõrvaldamine;
  • Kaablitrasside rajamine;