RIA Stanteks OÜ on edukas ehitusfirma, kus esikohale on seatud kliendi rahulolu tagamine.

RIA Stanteks OÜ eesmärgiks on tööde üleandmine kliendile kokkulepitud ajal ja veatuna.

RIA Stanteks OÜ hindab pidevalt oma seisundit, et arendada juhtimissüsteemi ning tagada selle efektiivne toimimine.

RIA Stanteks OÜ ettevõte põhiväärtused:

  • usaldusväärne meeskond
  • professionaalsus
  • lähtumine partnerlikkusest
  • motiveeritud meeskond
  • püsivad suhted
  • pidev areng
  • avatus